24.08.2020
Tisková zpráva

Navštívit zápasy mládeže či tréninky A-týmu bude opět možné

Hokejový klub Dynamo Pardubice od 25. srpna opět zpřístupní enteria arenu pro zápasy a tréninky mládeže a tréninky A-týmu. Návštěvníci však budou muset dodržovat přísná hygienická opatření.

Vstup na zápasy a tréninky mládežnických výběrů a tréninky A-mužstva je pro rodiče a příbuzné hráčů a také veřejnost opět možný. Prosíme však všechny návštěvníky o respektování následujících pravidel:

V enteria areně je možné se pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách. Po vstupu přes vrátnici enteria areny mohou lidé sledovat zápasy či tréninky pouze ze sektorů 202 a 203.

Po celou dobu pobytu v enteria areně musí mít návštěvníci nasazenou ochranu úst a nosu. V hledišti jsou diváci povinni dodržovat mezi sebou rozestupy dva metry, tedy nejlépe sedět ob sedadlo a ob řadu.

Rodiče ani ostatní příbuzní či diváci nemohou navštěvovat hráče v zázemí či šatnách enteria areny.

Při nerespektování těchto pravidel mohou být příznivci vykázáni pořadatelskou službou.

Děkujeme, že se budete řídit těmito pravidly.