Vedení klubu

Petr Dědek st.

investor

předseda dozorčí rady


Představenstvo společnosti:

Mgr. Ondřej Heřman
Mgr. Ivan Čonka
Dušan Salfický
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

ředitel společnosti
sportovní ředitel klubu


Dozorčí rada společnosti:

Petr Dědek st. – předseda dozorčí rady
Petr Dědek ml.
Mgr. Petr Sedlatý
PaedDr. Jan Mazuch
Ing. Martin Mojžíš
Josef Paleček