Informace o autorských právech

Copyright © eSports.cz, s. r. o., HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a. s. a jednotliví autoři. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu eSports.cz, s. r. o. nebo Dynama Pardubice, a. s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.hcdynamo.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako „Tisková zpráva“, které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířit s podmínkou uvedení zdroje www.hcdynamo.cz.

Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.hcdynamo.cz.

Ochrana osobních údajů

Redakce serveru zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v diskuzním fóru nebo účastí v soutěžích).