Vstupenky na extraligu

Prodej vstupenek

Prodej vstupenek na domácí utkání HC Dynamo Pardubice probíhá v ONLINE SYSTÉMU. Zároveň také na pokladnách, otevírací dobu pokladen najdete ZDE. Z důvodu možných změn vládních opatření spojených s koronavirem bude prodej vstupenek na jednotlivá utkání spuštěn vždy týden před daným utkáním.

Děti do výšky 120 cm nemusí platit vstupné na extraligové zápasy ovšem bez nároku na vlastní sedadlo.

V případě žádosti vystavení faktury případně jiného dokladu za zakoupené vstupenky před nákupem napište na info@hcdynamo.cz včetně fakturačních údajů a výběrem kategorie.

Vozíčkáři mají vstup na domácí zápasy Dynama Pardubice v enteria areně zdarma stejně jako jejich jednočlenný doprovod. Místa pro vozíčkáře jsou na severní tribuně nad sektory 108 a 110. Celková kapacita pro vozíčkáře činí 18 míst. Je nutné, aby se vozíčkáři vzhledem k omezené kapacitě enteria areny nahlásili předem buď e-mailem na lucie.fickova@hcdynamo.cz, nebo na telefonním čísle 466 741 630.

Rozmístění sektorů v enteria areně

Ceny jednotlivých vstupenek na domácí utkání

Název Cena za utkání
Kategorie A 430 Kč
Kategorie B 320 Kč
Kategorie C 240 Kč
Kategorie D 200 Kč
Kategorie omezená 160 Kč
Stání 160 Kč

Podmínky pro vstup na utkání:

Návštěvník je povinen při vstupu na utkání prokázat bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, které jsou uvedené níže:

a)Osoba s dokončeným očkováním
osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19;

b)Osoba s nedokončeným očkováním
pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem;

c)Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19
Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní;

d)Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Po vstupu do arény je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95.

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Z výše uvedených důvodů musíme všechny návštěvníky upozornit, že vstup na utkání může klub v důsledku nového opatření dovolit pouze těm návštěvníkům, kteří prokáží, že splňují jednu z výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si návštěvníky zdvořile informovat, že nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nezakládá nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci.

Úplné znění opatření naleznete ZDE. S ohledem na neustálý vývoj doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k změnám v podmínkách pro vstup na sportovní utkání.

Arena bude otevřena hodinu před utkáním. Prosíme fanoušky, aby přišli s dostatečným časovým předstihem z důvodu nutnosti kontroly bezinfekčnosti, u turniketů se mohou tvořit fronty.