Podmínky vstupu na domácí utkání HC Dynamo Pardubice

Na extraligová utkání hokejového klubu Dynamo Pardubice se v této době dostanou partneři klubu a držitelé permanentních vstupenek, kteří obdrželi SMS či e-mail s potvrzení, že mohou přijít na stadion. Vstup bude divákům umožněn pouze hlavním vchodem enteria areny.

Dle vládních opatření bude pro permanentkáře na stání vyhrazen sektor 109 (Sever), abychom vyhověli hygienickým opatřením, kdy všichni návštěvníci extraligových zápasů musí být usazeni.

Platnost poukazů na jídlo a pití při domácích utkáních, které dosud permanentkáři, kteří využili #PomocDynamu, neuplatnili, je prodloužena do 30. 4. 2022.

V současné chvíli netušíme, kolika utkání se budou tato omezení týkat. Až budeme mít jasné údaje, kolika utkání se tato opatření budou týkat, vydáme řešení, jak budeme tyto zápasy kompenzovat permanentkářům, kteří se na zmíněná utkání nedostali.

Návštěvník je povinen při vstupu na utkání prokázat bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, které jsou uvedené níže:

a)Osoba s dokončeným očkováním
osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19;

b)Osoba s nedokončeným očkováním
pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem;

c)Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19
Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní;

d)Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Po vstupu do arény je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95.

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Z výše uvedených důvodů musíme všechny návštěvníky upozornit, že vstup na utkání může klub v důsledku nového opatření dovolit pouze těm návštěvníkům, kteří prokáží, že splňují jednu z výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si návštěvníky zdvořile informovat, že nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nezakládá nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci.

Úplné znění opatření naleznete ZDE. S ohledem na neustálý vývoj doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k změnám v podmínkách pro vstup na sportovní utkání.

Arena bude otevřena hodinu před utkáním. Prosíme fanoušky, aby přišli s dostatečným časovým předstihem z důvodu nutnosti kontroly bezinfekčnosti, u turniketů se mohou tvořit fronty.