Výběrové řízení na pozici provozně-ekonomický manažer 

Výběrové řízení na pozici provozně-ekonomický manažer

28.06.2017 | HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s.

PARDUBICE — HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: provozně-ekonomický manažer.

ONLINE VSTUPENKY

Popis práce

Vedení firmy po provozní stránce

 • odpovědnost za obchodní řízení společnosti
 • vytváření řídících a kontrolních mechanismů
 • nastavení interních firemních principů a směrnic, dozor nad jejich implementací a dodržováním
 • zodpovědnost za smluvní vztahy organizace / pracovně právní vztahy
 • vedení a motivace zaměstnanců
 • agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • koordinace práce jednotlivých činností společnosti
 • jednání jménem společnosti

Vedení firmy po ekonomické stránce

 • odpovědnost za finanční řízení společnosti
 • důraz na efektivní a účelné nakládání s prostředky společnosti
 • vedení a správa podkladů pro daňové přiznání a audity
 • plánování, rozpočtování, kontrola plnění
 • participace na zpracování účetní závěrky, zpracování výroční zprávy
 • mzdová politika, nastavení principů hodnocení zaměstnanců
 • participace na přípravě žádostí o udělení dotací

Požadavky

Podmínky

 • nejméně středoškolské vzdělání, vysokoškolské výhodou
 • praxe na vyšší manažerské pozici nejméně pět let
 • čistý rejstřík trestů
 • výborné znalosti daňové problematiky, účetnictví a podnikové ekonomiky
 • znalost zákoníku práce, zákona o obchodních korporacích a obchodního zákoníku
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu

Výhody

 • znalost ekonomického programu SIGNYS výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • jazykové znalosti: angličtina a ruština

Písemně zašlete:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
 • koncepci rozvoje HC Dynamo Pardubice (nejvýše 5 stran strojopisu)

Dokumenty zašlete nejpozději do pátku 4. srpna 2017 na adresu:

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s.
Bc. Lucie Ficková
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice.

Twitter
Facebook

Hlavní partner arény

ČSOB Pojišťovna arena

Partneři

Město Pardubice
Chládek a Tintěra
go4games
Lumius
Westminster Unternehmensgruppe
Autocentrum Barth
Léčebné lázně Bohdaneč
Střída Sport
Reklamní banner
KAS
 
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH
Fanshop Dynana Pardubice
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH

Partneři mládežnického hokeje

RENOMIA
Edera

Chcete být vidět?

Banner sponzoři