Mimořádná opatření Generali Česká Cup

Každá osoba vstupující do areálu enteria areny a po celou dobu pobytu v areálu enteria areny:

- má vstup zakázán, pokud vykazuje známky nemoci (zejména zvýšenou teplotu, kašel), nebo pokud přišla do styku s osobou vykazující známky nemoci nebo s nakaženou osobou – POKUD NEJSTE ZDRAVÍ, NECHOĎTE NA HOKEJ, ZŮSTAŇTE DOMA

- může vstoupit a pobývat zde pouze s ochranou úst a nosu, která brání šíření kapének (rouška, respirátor, šátek) – to neplatí zejména pro děti do 2 let věku, komentátory přenosu utkání v průběhu přenosu, hráče na ledové ploše, osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

- je povinna si vydezinfikovat ruce při vstupu do areálu a poté po jakémkoliv jejich znečištění

- je povinna respektovat pokyny a naváděcí systém pořadatele pouze do sektoru, do kterého má zakoupenou vstupenku, je povinna dodržovat odstup alespoň 4 m od osob v sousedním sektoru a má zakázáno vstupovat do jakéhokoli jiného sektoru a jiných prostor enteria areny

- je povinna sedět pouze na jí vyhrazeném místě k sezení dle zakoupené vstupenky

- je povinna dodržovat dostatečný odstup od ostatních osob a omezit kontakt s ostatními osobami

- občerstvení kupovat a konzumovat pouze na chodbách areny v sektoru, do kterého má zakoupenou vstupenku, dodržovat při tom dostatečný odstup od ostatních osob a je zakázáno vnášet občerstvení do hlediště

Provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba jsou oprávněni provést kontrolu zdravotního stavu každé osoby vstupující do areálu enteria areny (vizuálně a měřením teploty) a zakázat mu vstup do haly bez nároku na vrácení vstupného, pokud budou mít pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

Každá osoba vstupující do areálu enteria areny se současně zavazuje dodržovat návštěvní řád enteria areny a v případě nedodržení pravidel provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečností služba jsou oprávněni přijmout příslušná sankční opatření v souladu s návštěvním řádem.

Porušením kteréhokoli z výše uvedených pravidel se návštěvník vystavuje možnosti trestního stíhání ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku.