Hokejová tombola

Hokejová tombola

Vítězové Hokejové tomboly v sezoně 2017/2018

Kolo Utkání Vybraná částka Vítěz Výhra
6. HC Dynamo Pardubice – HC Dukla Jihlava 27 750 korun Barbora Kuželová 13 875 korun
8. HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 22 750 korun Jiří Novák 11 375 korun
10. HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 27 350 korun Josef Syrůček 13 675 korun
12. HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 23 000 korun Roman Semerák 11 500 korun
15. HC Dynamo Pardubice – Aukro Berani Zlín 16 950 korun Marta Strouhalová 8475 korun
17. HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 13 650 korun Jan Valenta 6825 korun
18. HC Dynamo Pardubice – HC Vítkovice Ridera 28 200 korun Radim Haupt 14 100 korun

Jedná se o atraktivní soutěž, která nabídne jednomu z účastníků příležitost vyhrát zajímavý obnos a zároveň podpoří projekt vybraný klubem. Její průběh je zcela jednoduchý. Před i v průběhu utkání si můžete zakoupit uvnitř Tipsport areny u přítomných kamelotů připravené tikety a následně doufat, že bude ze všech tiketů vylosováno právě vaše číslo. Celkem bude na utkání připraveno 2000 tiketů a každý z nich stojí 50 korun.

Fanoušci si budou moci zakoupit libovolné množství tiketů. Celkem tedy může být vybrána částka až 100 000 korun. Ne nadarmo se tombola jmenuje 50:50. Celková částka se totiž následně vydělí dvěma a každá z těchto polovin poslouží na zcela jiný účel.

Půlku vybraného obnosu obdrží majitel tiketu, který bude v průběhu zápasu vylosován jako vítězný. Minimální výhrou bude 5000 korun, maximální pak až 50 000 korun. Záleží pouze na tom, kolik bude během utkání celkem zakoupeno tiketů.

Druhá polovina pak poputuje ve prospěch konkrétního týmu mládeže Dynama. V průběhu sezony se ve výběru vystřídají jednotlivé kategorie, na jejichž konto polovina vybrané částky půjde.

Přestože jde v českém prostředí o novinku, podobná tombola již tradičně probíhá například v zámoří.

Veškeré souhrnné informace najdete na adrese www.hokejovatombola.cz. Naleznete zde přehled klubů, kolik peněz z Hokejové tomboly získaly, celkové částky – souhrnné, za kluby, kolik vyhráli fanoušci, nejvyšší výhru a nejvyšší výhru posledních dvou kol Tipsport extraligy. K dispozici na webu jsou i pravidla tomboly.

Hokejová tombola 50:50 je provozována podle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb. a jejím provozovatelem je hokejový klub, případně nadace či spolek spolupracující s klubem, který při jejím provozování spolupracuje se společností Tipsport a.s., a se společností BPA sport marketing a.s. Tombola má dobročinný charakter.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Pravidla hry „Hokejová tombola 50:50“

 1. Hokejová tombola 50:50 (dále jen „tombola“) je provozovaná dle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a jejím provozovatelem je HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s. , IČO: 60112476, sídlem Pardubice, Sukova třída 1735, PSČ 530 02, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1078 (dále jen „provozovatel“), který při jejím provozování spolupracuje se společností TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 673 a se společností BPA sport marketing a.s., IČ: 045 97 605, sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 190 00, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 21139. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z ní jsou určeny na podporu činnosti mládežnických družstev HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s.
 2. Výhra v tombole je určena na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze sázkové tikety, které budou prodány v den konání příslušného kola Tipsport extraligy ledního hokeje v rámci domácího utkání HC Dynamo Pardubice na stadionu Tipsport arena, Sukova třída 1735, Pardubice, 530 02 (dále jen „předmětné utkání“). Prodej sázkových tiketů začíná v den konání předmětného utkání a uzávěrka prodeje sázkových tiketů končí vždy uplynutím jeho přestávky po druhé třetině (dále jen „prodejní doba“).
 3. Prodejní cena jednoho sázkového tiketu je 50 korun a v rámci prodejní doby předmětného utkání jich může být prodáno 2000 kusů. Každý účastník tomboly, kterým může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „sázející“), si může koupit větší množství sázkových tiketů až do jejich úplného vyprodání v rámci prodejní doby předmětného utkání. Sázkový tiket sestává ze dvou částí, a to z části představující doklad o účasti ve hře, která po zaplacení prodejní ceny sázkového tiketu zůstává sázejícímu, a kontrolního ústřižku, který zůstává prodejci sázkového tiketu (dále jen „kamelot“). Obě části sázkového tiketu obsahují kromě jiného jedinečný QR kód, který po zaplacení prodejní ceny načte kamelot elektronickou čtečkou, čímž dojde k zařazení takového sázkového tiketu do slosování. Obě části sázkového tiketu dále obsahují číslo sázkového tiketu, které slouží za účelem možnosti náhradního zařazení sázkového tiketu do slosování v případě poruchy elektronické čtečky či jiného technického problému. Jakákoliv neoprávněná manipulace se sázkovým tiketem, jeho pozměňování či padělání má za následek jeho neplatnost a zánik nároku na uplatnění výhry.
 4. Herní jistina představuje součin počtu prodaných sázkových tiketů v rámci prodejní doby předmětného utkání a prodejní ceny sázkového tiketu. Při prodeji všech 2000 kusů sázkových tiketů je tak herní jistina 100 000 korun. Polovina herní jistiny je určeno na jedinou peněžní výhru pro jednoho sázejícího držícího vylosovaný sázkový tiket (dále jen „výherce“). Zbývající polovina herní jistiny je určena pro provozovatele, který ji použije pro podporu činnosti mládežnických družstev HC Dynamo Pardubice. Minimální výhra v rámci předmětného utkání je vždy 5000 korun.
 5. Slosování tomboly proběhne po uzávěrce prodeje sázkových tiketů v průběhu třetí třetiny předmětného utkání a bude zároveň veřejně vyhlášen vylosovaný výherní sázkový tiket. Výherce se musí dostavit do 10 minut od konce předmětného utkání včetně jeho případného prodloužení na provozovatelem určené místo např. poblíž vstupu na ledovou plochu tak, aby mohla být výhra veřejně předána. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě pro svoji výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra poté propadá provozovateli, který ji použije pro podporu činnosti mládežnických družstev HC Dynamo Pardubice.
 6. O předání výhry bude s výhercem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt (dále jen „OÚ“), přičemž provozovatel se o OÚ jako jejich správce a zpracovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem. Takto získané OÚ, s jejichž shromážděním a zpracováním za podmínek uvedených v těchto pravidlech vyjadřuje podpisem na předávacím protokolu výherce svůj souhlas, budou sloužit výhradně pro účely evidence provozovatele o vyplacené výhře a nebudou dále kromě společnosti TIPSPORT a.s. a společnosti BPA sport marketing a.s postupovány třetím subjektům vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem a po 1 roce budou zlikvidovány. Výherce svůj souhlas se zpracování OÚ může kdykoliv bezplatně písemně odvolat a má dále právo přístupu k OÚ, právo na jejich opravu a může požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav zejména blokováním OÚ, doplněním nebo jejich likvidací. V případě, že by provozovatel nevyhověl takovému požadavku výherce, může se výherce obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Zapojením se do tomboly dává Výherce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas provozovateli, společnosti TIPSPORT a.s. a společnosti BPA sport marketing a.s.:
  • na zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu nebo jinak uveřejněná v médiích,
  • na použití jeho jména, příjmení a města (obec) na marketingové účely,
  • s vyhotovením a bezplatným uveřejněním portrétů (zaslaných výhercem i vyhotovených provozovatelem) a obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových a jiných záznamů výherce v masmediálních prostředcích (zejména elektronických, tištěných a na internetu) a v propagačních materiálech provozovatele; a to na dobu jednoho roku.
 8. Tato pravidla jsou platná od 1. září 2017.
Twitter
Facebook

Hlavní partner arény

ČSOB Pojišťovna ARENA

Partneři

Město Pardubice
Chládek a Tintěra
go4games
Autocentrum Barth
Seven Energy
FERATT
Pardubický kraj
České dráhy
Reklamní banner
KAS
 
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH
Pardubická juniorka
Fanshop Dynana Pardubice
BARTH Reklamka
Autocentrum BARTH

Chcete být vidět?

Banner sponzoři