19.11.2021
Klub

Dochází ke změně pravidel pro vstup na utkání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází od 22. listopadu ke změnám podmínek pro návštěvu hromadných akcí včetně sportovních utkání, tedy i domácích utkání HC Dynamo Pardubice.

Vstupenky na nejbližší domácí utkání, které odehrajeme v úterý 23.11. proti Liberci, si můžete zakoupit online ZDE. Otevírací dobu pokladen naleznete ZDE.

Podmínky pro vstup na utkání:

Návštěvník je povinen při vstupu na utkání prokázat bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, které jsou uvedené níže:

a)Osoba s dokončeným očkováním
osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19;

b)Osoba s nedokončeným očkováním
pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem;

c)Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19
Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní;

d)Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.


Po vstupu do arény je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95.

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Z výše uvedených důvodů musíme všechny návštěvníky upozornit, že vstup na utkání může klub v důsledku nového opatření dovolit pouze těm návštěvníkům, kteří prokáží, že splňují jednu z výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si návštěvníky zdvořile informovat, že nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nezakládá nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci.

Úplné znění opatření naleznete ZDE. S ohledem na neustálý vývoj doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k změnám v podmínkách pro vstup na sportovní utkání.